Akdeniz Üniversitesi


AK-BİYOM'un Amacı Nedir?

Akdeniz Üniversitesi Senatosunun aldığı karara ve 30.10.1996 tarihinde yayınlanan 22802 sayılı Resmi Gazete’deki AK-BİYOM Yönetmeliğine göre: “AK-BİYOM’ un amacı, ülkemizin biyolojik zenginliklerinin, canlı türlerinin, genetik kaynakların ve ender özellikli doğal alanların belirlenmesi, tanımlanması, korunması, geliştirilmesi, onlardan sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak en verimli şekilde yararlanılması; biyolojik zenginlik, doğal çevre ve doğal kaynak bilincinin yaygınlaştırılması için araştırma, geliştirme ve uygulama etkinliklerinde bulunmaktır…”

Bu anlamda AK-BİYOM, Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ nde Türkiye’nin üstlendiği yükümlülüklere ve amaçlara uygun  bir şekilde, ülkemizde bu konuda kurulan ilk araştırma, geliştirme ve uygulama merkezidir!

Ak-Biyom_Logo

Sayfa Özeti: Amacı Nedir

Sayfa Açıklaması: Akdeniz Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi

Anahtar Kelimeler: