Akdeniz Üniversitesi

Ak-Biyom_Logo
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
BİYOLOJİKÇEŞİTLİLİK ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ
(AK-BİYOM)

    Biyoloji Bilimi insanın kendini ve çevresindeki canlıları tanımak istemesinden ve merakından doğmuştur. İlk insanlar çevrelerinde yaşayan sığır, geyik ve mamut gibi hayvanları, çiçekleri, meyveleri gözlemleyerek ve onların resimlerini mağara duvarlarına çizerek canlılığı izlemeye başlamışlardır. Yaşamak, varlığını sürdürmek isteyen insan bu deneyimlerden çok şey öğrenmiş ve öğretmiştir. Eski çağlardan bugünlere gelinceye kadar geçen zaman hem bilgi birikimini hem de biyolojik farklılıkları arttırmış ve çeşitlendirmiştir. Zaman zaman yaşanan lokal yada küresel seçilim, değişim ve etkilenmelerle bugünkü ekosistem oluşmuş, gelişmiş, değişmiş ve değişmektedir. Bu gün şunu tüm kalbimiz ve bilgi birikimimizle söyleyebiliyoruz: “Bizim bildiğimiz evrende değişmeyen bir şey var ise o da değişimin ta kendisidir.” Çağımızda her alanda değişen ve gelişen dünyamızda geçmişte olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmez olan ve olacak olan bilim dallarından biri de BİYOLOJİ’dir.

  1992 Rio Konferansı sonucunda ortaya konulan uluslararası “Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi”nin, 29 Ağustos 1996 tarihli ve 4177 Sayılı kanun ile onaylanması uygun bulunmuştur.  Türkiye, bu sözleşmeyi kabul ettiğini 21 Kasım 1996 tarih ve 96/8857 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak, 27.12.1996 tarih ve 22860 sayılı Resmi Gazete’de yayınlamıştır. Böylece Ülkemiz, kendi topraklarındaki biyolojik çeşitliliğin korunması yönünde onurlu ve kutsal bir görevi üstlendiğini, hem kendi ulusuna hem de tüm insanlığa ilan etmiştir.

 “Biyolojik çeşitlilik sadece biyolojik anlamda zenginlik değil, yaşamın garantisi-sigortasıdır

AK-BIYOM, işte bu bilinç ile bu kutsal göreve katkıda bulunmak için 30.10.1996’da Akdeniz Üniversitesi Bünyesinde kurulmuştur.

    Akdeniz Üniversitesi Senatosunun aldığı karara ve 30.10.1996 tarihinde yayınlanan 22802 sayılı Resmi Gazete’deki AK-BIYOM Yönetmeliğine göre: “AK-BİYOM’ un amacı, ülkemizin biyolojik zenginliklerinin, canlı türlerinin, genetik kaynakların ve ender özellikli doğal alanların belirlenmesi, tanımlanması, korunması, geliştirilmesi, onlardan sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak en verimli şekilde yararlanılması; biyolojik zenginlik, doğal çevre ve doğal kaynak bilincinin yaygınlaştırılması için araştırma, geliştirme ve uygulama etkinliklerinde bulunmaktır…”

    Bu anlamda AK-BIYOM, Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ nde Türkiye’nin üstlendiği yükümlülüklere ve amaçlara uygun  bir şekilde, ülkemizde bu konuda kurulan ilk araştırma, geliştirme ve uygulama merkezidir.

    AK-BİYOM, çok sayıda bilgisayar ve yazılım, projeksiyon cihazları, veri deposu ve kütüphanesi, ofis ekipmanları ve konusunda uzman onlarca üyesi ile oldukça güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bununla yetinmeyen kuruluş her geçen gün bu altyapısını geliştirmektedir. Bu bağlamda geçmişten günümüze bir çok sponsor ve hibe desteği alan AK-BİYOM gelişimine ve varlığına katkı sağlayan tüm kişi, kurum ve kuruluşlara minnettardır.

     Türkiye’mizde kapsamı anlamında ilk olarak kurulan merkez olan AK-BİYOM; üyelerinin, gönüllü kurum, kuruluş ve kişilerinde katkısıyla bugünlerine gelmiş, yeni kurulan ve kurulacak olan birçok merkeze örnek ve model olmuş, araştıran, yaşayan ve yaşatan bir oluşum olma yolunda tüm gücüyle ilerlemektedir.

 

                                                                                                Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAVUZ
                                                                                                           AK-BİYOM Müdürü

Sayfa Özeti: Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi

Sayfa Açıklaması: Akdeniz Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi

Anahtar Kelimeler: